Kamil Üçbaş Avdoğa Müzesi

“Müzeler gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir.”

2019-2020 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2019-2020 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621M1-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621M1-1.pdf

NOT: Kararın tamamına ulaşmak için üstdeki linki lütfen TIKLAYINIZ.