AVCI EĞİTİMİ KURSUNA AİT 2020 YILI ÜCRET BİLGİSİ

A- Kurs Ücreti

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete

Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (Yüzde Yirmi İki Virgül Elli Sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.

Ücrete Konu OlanHesaplama2020 yılı Avcılık Eğitimi Kurs Ücreti
Kurs Ücreti(Aday Avcılardan Alınacak)Bir Önceki Ücret XYeniden Değerlendirme Oranı Bir Önceki Ücret Yeni Ücret165,78 (165,78 0,2258) = 203,21 TL

B- Ders Ücreti:

Memur Maaş Katsayısı (2020 yılı birinci altı ay için) : 0,146061

Eğiticilere Ödenecek ÜcretlerGösterge X Maaş Katsayısı01 Ocak 202030 Haziran 2020Maaş Katsayısı: 0,1460611 Temmuz 202031 Aralık 2020Maaş Katsayısı: ****
Profesör300 Maaş Katsayısı  
Doçent250 X Maaş Katsayısı  
Yardımcı Doçent200 X Maaş Katsayısı  
Öğretim Görevlisi ve Okutman 160 X Maaş Katsayısı  
M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi 140 X Maaş Katsayısı140 X 0,146061=20,45 TL***************
Tamgün/Tamyıl150 X Maaş Katsayısı150 X 0,146061=21,91 TL***************
Product added to cart

Ücretsiz olarak erişim imkanı sağlayan bu uygulama sayesinde dilediğiniz yayına habere ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden İlk siz haberdar olmak için uygulamayı yükleyiniz..

Bi Tık Yeter…!