Kamil Üçbaş Avdoğa Müzesi

“Müzeler gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir.”

AVCILAR KİMLERDİR…?

AVCILAR KİMLERDİR…?

Doğayı ve Yaban Hayatını En İyi Bilen ve En İyi Koruyan Avcılardır.

Avcı güvenilirdir ; Avcılar ülkemizin en güvenilir kesimlerinden birisidir.

Avcı sabıkasızdır ; Avcı kanunlara uyar, sabıka kaydı olmadığına dair devletin Adalet Bakanlığından belge almıştır.

Avcı sağlıklıdır ; Avcı gerek mental ve gerek fiziki olarak avlanmaya uygun birisidir… Psikolojik bir sorunu yoktur. Devletin hastanesinden veya sağlık kuruluşundan tüfek bulundurma veya taşımasına engel hali bulunmadığına ve avlanmasında bir mahzur olmadığına dair uzman doktor raporu vardır.

Avcı devlete karşı yükümlülükleri yerine getirir ; İl ya da ilçe emniyet müdürlüğü veya jandarmadan “Yivli veya Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı” almak için izin alır. Avcının tüfeği faturalıdır ve ruhsatlıdır. Tüfeği İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde kayıtlıdır.

Avcı ; av yapmak için Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığına bağlı, her ildeki birimlerden “Avlanma İzin Belgesi” alır.

Avcı vergi mükellefidir ; Her yıl, vergi dairesine harcını öder. Ayrıca beş yılda bir harçlarını ödeyerek “Yivsiz Tüfek Avlanma Belgesi Taşıma Ruhsatını” yeniler. Ve her yıl “ Avlanma İzin belgesini”, harcını Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerine, ödeyerek alır.

Avcının güncel adresi bellidir ; Avcının nerede ikamet ettiği bellidir. Muhtarlıktan aldığı güncel ikametgah belgesi ve mahalle karakolundan alınmış onay sonunda, bağlı bulunduğu İl Valiliğine ve İlçe Kaymakamlığına kayıtlıdır. Yani Devletin takibi altındadır. Güncel nüfus bilgileri devlettedir. Avcının kim olduğunu devlet bilir.

Avcı eğitimlidir ; Avcı eğitim kursuna katılmıştır. Kurs sonucu yapılan sınavda başarılı olduğu takdirde, Bakanlıktan “Avcılık Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi“ almıştır.

Avcı duyarlıdır ; Avcı, Günümüzde tüm dünyada olan ve sivil toplumların gelişmesinde en önemli unsur olarak görülen bir sivil toplum kuruluşu olan avcı kulübüne üyedir.

Avcı, en az bir sivil toplum kuruluşuna üyedir ; Bilinçli avcılığı geliştirmek, doğanın ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, tüm vatandaşların ve ülke ekonomisinin bundan doğrudan doğruya yararlanması için, kamu yararına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu yönde faaliyet gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak, konulacak kuralların bilimsel kriterler çerçevesince yapılması için talepte bulunmak, topluma yararlı bir hizmet etmek amacıyla ülkemizde yasal olarak kurulan, sayısı yaklaşık 1800 olan avcı derneklerinden birine veya bir kaçına üyedir.

Avcı yasalara uyar ; Avcı yazılı kurallara yani Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili önetmelikler ile Merkez Av Komisyonunun her yıl aldığı kararlara ve yazılı olmayan etik kurallara uyar.

Avcı saygılıdır ; Mülkiyet haklarına ve mülk sahiplerine saygı duyar, onların ürünlerine ve mülklerine zarar vermez.

Avcı sabırlıdır ; Avcı olmayanlara nezaket gösterir, avcılık karşıtları ile av konusunda tartışmaktan kaçınır.

Avcı doğayı korur ; Kanunlara saygılı, doğayı ve yaban hayatını korur ve sürdürebilirliği sağlamayı destekler. Güvenli şekilde avcılık yapar. Geleneksel “ahlaki avcılık değerlerine” saygılıdır ve bunlara uyar.

Avcı doğanın korunması için bedel öder ; Avcılar, sanıldığın aksine, en iyi doğa korumacılardan birisidir. Yaban hayatı, Doğa ve Av Hayvanlarının sürdürülebilirliğini savunur ve bunun oluşturulmasına maddi ve manevi katkılarda bulunur. Avcılar, sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı için kendisini son korumacı olarak hisseder ve bu yönde çalışır.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaban hayatı ve yaban hayvanları avcılar ile doğa koruma örgütlerinin çok sıkı işbirliği içinde ve direk avcılardan da kazanılan bedellerle korunmakta ve geliştirilmektedir.

Kendilerini “ Çevreciler “ veya “ Doğa Severler “diye adlandırılan birçok kesim, sadece Avrupa Birliği’nden, Dünya Bankası’ndan veya Bazı Bakanlıklardan aldığı “doğa ve çevre koruma ve geliştirme fonlarıyla” birçok özgün projeye başlıyorlar. Evet sadece başlıyorlar, gerisi yok. Türkiye’de yaban hayatı ve yaban hayvanlarıyla ilgili hiçbir projenin “istenen nitelik ve nicelikte’’ sonuçlandığını söylemek ise çok zor.

Kısacası Doğa Korumacı ve Çevreci geçinen birçok gruplar sadece ilgili projeler için fonlardan para alırlar. Ama sonuçları itibariyle gerçekleştirdikleri tartışılır! Avcılar ise maddi ve manevi her türlü şahsi desteklerini ortaya koyarlar.

Avcılığın bir felsefesi, bir kültürü olduğunu bilen ve yaşatan avcıların, av ve yaban hayatına her kesimden fazla sahip çıktığını hiç kimsenin unutmaması gerekmektedir. Tarihin sarı sayfalarına baktığımızda ilk çevrecilerin ve doğa korumacıların gerçek avcılar olduğunu görürüz.

Sonuç olarak ; Avcılar, sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı için kendisini son korumacı olarak hisseder ve bu yönde çalışır.

Doğayı ve Yaban Hayatını En İyi Bilen ve En İyi Koruyan Avcılardır. Ve Ülkemizin en güvenilir kesimlerinden birisidir.

Avcılar medyanın saldırısı karşısında, asla geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmaktan vaz geçmeyeceklerdir.

Saygılarımla.Kamil ÜÇBAŞ