Kamil Üçbaş Avdoğa Müzesi

“Müzeler gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir.”

Avcılıkta Eğitim İçin Protokol İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında, Halk Eğitim Merkezleriyle işbirliği yapılarak avcı eğitim kurslarının açılabilmesi için bir protokol imzalandı.

İki yıl süreyle yapılacak olan eğitimleri kapsayacak olan işbirliği protokolünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül imzaladı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca yasal çerçevede av yapmak isteyen avcıların avcılık belgesi alması zorunludur. Avcılık belgesi alabilmek için de avcılar önce eğitime ardından da yeterlilik sınavına tabi tutuluyor.

Avcılara verilen kursların süresi 32 saat olup bu kurslarda; avcılık tarihi ve etiği, avcılığın temel kuralları (mevzuat), sürdürülebilir avcılık (avcılığın ekoloji ve ekonomik boyutu), avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türleri, av hayvanları, avlaklar ve avlanma yöntemleri, avda kullanılan araç-gereçler ve tüfeklerin tanıtımı, av köpeklerinin tanıtımı, temel harita okuma becerisi ve kampçılık kuralları, av turizmi kapsamında avlanılabilen yaban hayvanları ve trofeleri, avda güvenlik ve ilk yardım bilgisi gibi konular anlatılıyor. Verilen eğitimler neticesinde, avcılık faaliyetlerinin doğaya en az zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

4915 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar düzenlenen avcı eğitim kurslarında 454 bin 254 kişiye halk eğitim merkezleri tarafından, 7 bin 208 kişiye ise özel öğretim kurumlarınca eğitim verilerek avcılık belgesi verildi.