Kamil Üçbaş Avdoğa Müzesi

“Müzeler gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir.”

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV KILAVUZLARI EĞİTİMİ

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV KILAVUZLARI EĞİTİMİ Av organizasyonlarının doğal hayata zarar vermeden belirlenen kurallar doğrultusunda başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlayacak kuralları belirlemeyi hedefleyen Genel Müdürlüğümüzün 21.01.2017 tarih ve 46 sayılı “Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle ilgili Talimat” ı gereğince; 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde “3. AV KILAVUZLARI EĞİTİMİ” yapılacaktır. AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİNE BAŞVURU ŞARTLARI: 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3- Okur-yazar olmak, 4- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5- Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranır. AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: a- Başvuru formu (Ek-1), b- Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair rapor, c- 3 adet vesikalık fotoğraf, ç- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği, d- Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (Verilmesi zorunlu olmayan belge) Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. Çanakkale İl Şube Müdürlüğü Barbaros Mah. Akasya Sok.No:17-Eski Orköy Binası/ÇANAKKALE adresine, 07.10.2019 tarih ve saat 16:00’ ya kadar bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir. Seminerde; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av hukuku, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji, takip, bulma ve belirleme, trofenin çıkartılması, trofe ölçümü, harita bilgisi, iletişim, silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi, ilk yardım, uluslararası sözleşmeler, av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları ile sınavı içerir seminer programı uygulanır. Sınav, test usulüyle seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir. Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir. Seminer süresi 2 gün olup tam zamanlı katılımla av kılavuzluğu sertifikası verilir. Sınavda başarılı olan adaylar av kılavuzu olarak görevlendirilecektir. İLETİŞİM BİLGİLERİ; Tel: 0 286 212 34 17 Ümit ELÇİN İl Şube Müdürü umit.elcin@tarimorman.gov.tr Feride ERGİN Orman Mühendisi feride.ergin@tarimorman.gov.tr