Kamil Üçbaş Avdoğa Müzesi

“Müzeler gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir.”

Sayın Prof.Dr. Ufuk Özdağ Avdoğa dergisini ziyaret etti.

Sayın Prof.Dr. Ufuk Özdağ Avdoğa dergisini ziyaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Sayın Prof.Dr. Ufuk Özdağ Avdoğa dergisini ziyaret etti.

Prof.Dr.Ufuk Özdağ’ın başlıca araştırma alanları Amerikan doğa yazını ve çevreci eleştiri ile edebiyatta çevre üzerine disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmalardır. Özdağ, yirminci yüzyıl Amerikan edebiyatı, sanat teorisi ve eleştirisi üzerine derslerin yanısıra, edebiyat ve çevre üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler açmaktadır. Özdağ, Edebiyat ve Toprak Etiği: Amerikan Doğa Yazınında Leopold’cu Düşünce (2005) ile Çevreci Eleştiriye Giriş: Doğa Kültür Edebiyat (2014) başlıklı kitapların yazarıdır; The Future of Ecocriticism: New Horizons [Çevreci Eleştirinin Geleceği: Yeni Ufuklar] başlıklı kitabın editörlerinden biri olan Özdağ, modern çevre hareketinin temel kitabı A Sand County Almanac’ın çevirmenidir (Bir Kum Yöresi Almanağı, 2013). Özdağ merkezi Wisconsin’de bulunan Aldo Leopold Vakfı’nın eğitim programına katılarak 2010 senesinde “toprak etiği lideri” unvanını almıştır.