SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İdari Yaptırımların Uygulanması
Madde 38 – İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.
Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13’teki kriterler dikkate alınır.
İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
9 Ocak 2020 Perşembe, Sayı : 31003 Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/…/20200109-2.htm
EK:13
Kanunda alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin kriterler.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/01/20200109-2-1.pdf

Product added to cart

Ücretsiz olarak erişim imkanı sağlayan bu uygulama sayesinde dilediğiniz yayına habere ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden İlk siz haberdar olmak için uygulamayı yükleyiniz..

Bi Tık Yeter…!