TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ LÜFER BALIĞINDA İLK ÜREME BOYUNU AÇIKLADI.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ LÜFER BALIĞINDA İLK ÜREME BOYUNU AÇIKLADI.DİŞİLERDE 26,5 CM. – ERKEKLERDE 31,5 CM.TEBLİĞLERE GÖRE AVLANABİLİR BOY LİMİTİ İSE DAHA HALEN 18 CM. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi; Antalya Siraz Balığı, Çipura, Beni Balığı, Çaça, Kefal Balığı, Kırlangıç Balığı, Levrek, Lüfer Balığı, Şiraz Balığı, Sudak Balığı ve Yağ Balığı’nı tescil etti. TAGEM’ in yapmış olduğu başvuru sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından

LÜFER BALIĞI İLK ÜREME BOYU DİŞİLERİNDE ORTALAMA 26,5cm, ERKEKLERİNDE İSE 31,5cm OLARAK TESCİL EDİLDİ. Bilindiği üzere; Merkezi Ankara’da bulunan ( ASOF ) ve Merkezi Konya’da bulunan ( AVRASYA ) Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonları olarak tarafımızdan 2016 Yılı Ekim Ay’ında 4/1 ve 4/2 Tebliğ’lerde yer alan 5 önemli hususun yürütmesinin durdurularak maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10. Daire Başkanlığı’nda 2 ayrı dava açılmıştı. Bu hususlardan bir tanesi de Lüfer Balığı avlanabilir boy limitleri konusuydu… 13.08.2016 tarih, 29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in BOY ve AĞIRLIK YASAKLARI başlıklı 17/1 Maddesinin İptali, yürütmesinin durdurulması için açılan davada yürütmenin durdurulması istemimiz bir ay içerisinde reddedilmiş fakat aradan geçen 4 senede davanın görüşülmesine geçilmemiştir. 18 cm. olarak belirlenen Lüfer Balığı avlanabilir boy limiti ile ilgili hususun iptal edilerek bilimsel araştırmalar neticesinde belirlenen 25 – 26 cm.lik boy limitin Tebliğ’de yer alması istemiyle açmış olduğumuz davanın sonuçlanmasını beklerken yeni tebliğlerin yayımlanarak yürürlüğe girme zamanları gelmiştir.

5/1 ve 5/2 Tebliğler ile birlikte davalarımızda düşmüş olacaktır. 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan; 5/1 ve 5/2 Tebliğlerde LÜFER BALIĞI İLK ÜREME BOY LİMİTİ’nin 18 cm. değil de Bilimsel verilere dayanılarak hazırlanan, 09 Ağustos 2020 tarihinde RESMİ GAZETE’de yayımlanarak yürürlüğe giren SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ kararında belirtildiği şekliyle örtüşür halde olması gerekmektedir. Doğa aşığı Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları olarak sürdürülebilir sucul yaşamın devamı için var olduğumuzun bilinmesini, ancak bilimsel temellere dayalı araştırmalar olmaksızın verilen kararlarında geçmişte olduğu gibi her zaman karşısında duracağımızı saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200809-4.pdf

kaynak AVRASYA Yönetim Kurulu

Product added to cart

Ücretsiz olarak erişim imkanı sağlayan bu uygulama sayesinde dilediğiniz yayına habere ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden İlk siz haberdar olmak için uygulamayı yükleyiniz..

Bi Tık Yeter…!