Gündemi oluşturan ! Amerikalı bayanın ülkemizdeki Av Turizmi kapsamındaki izinli yapmış olduğu av ile ilgili Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama.

Ülkemizde av turizmi uygulamaları; 4915 sayılı “Kara Avcılığı Kanunu”, “Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Merkez Av Komisyonu kararı hükümleri ve diğer Kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.
Yaban ve av hayvanlarının sayılarının sürekliliğini sağlayıcı koruma çalışmalarını yapmak; genetik yapısının bozulmasını önlemek; bakım ve üremesine engel zararlılarla mücadele önlemlerini alarak popülasyonların devamını sağlamak; yabanıl yaşam alanlarını korumak, geliştirmek ve rehabilite etmek; envanter çalışmalarıyla taşıma kapasitesi de dikkate alınarak yeterli popülasyona ulaşmış av hayvanlarının avlanmasına izin vererek yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak; avcılığın, doğal hayata zarar vermeden bilinçli olarak yürütülmesini sağlamak; doğal kaynakların turizm amaçlı sürdürülebilir kullanımını sağlamak; yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılmasını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek vermek ve yöre halkının da kaynak değerlerine sahip çıkmasını sağlamak temel ilkeleri çerçevesinde ülkemizin doğal kaynaklarının en hassas konularından biri olan yaban ve av hayvanlarının av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilmektedir.
Avcılık faaliyetlerinde temel hedefler; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi (etkin koruma ve dengeli yararlanma), katılımcılık, kırsal kalkınmaya destek (işlendirme ve kaynak aktarma), profesyonel avlak işletmeciliği, av turizminin geliştirilmesine katkıdır.
Ülkemizde yaban hayatı kaynaklarının bozulmasında en önemli nedenler kırsal yoksulluk, eğitim eksikliği, geleneksel alışkanlıklar olarak sıralanabilir. Kırsal yoksulluğun yaban hayatı kaynakları üzerindeki baskısını azaltmak için yaban hayatı habitatlarını paylaşan yerel halkın ekonomik durumunun iyileştirilmesi gerekir. Bu amaçla kullanılabilecek önemli araçlardan biri av turizmi olarak görülmektedir. Çünkü yapılan düzenlemelerle, av turizminden elde edilen gelirin önemli bir bölümü yaban hayatı kaynaklarının korunması karşılığında köy tüzel kişiliklerine verilmektedir. Av kaynaklarının ekolojik prensipler çerçevesinde sürdürülebilir bir faydalanma, popülasyonların büyüklüğü, yoğunluğu ve yapısal karakteristikleri gibi dinamiklerine ilişkin bilgilere dayanılarak hazırlanan avlanma planlarında belirlenen yıllık avlanma kotaları ile mümkün olmaktadır. Av turizmi faaliyetlerinin sürdürülebilir avlak yönetimi prensipleri dikkate alındığı sürece doğaya zarar vermediği düşünülmektedir. Bu nedenle, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ulusal ve uluslararası av turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve devamlılığının temini için uyulması gereken usul ve esasları 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 15 inci maddesine istinaden hazırlanan “Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında, yerli ve yabancı avcıların av turizmi kapsamında avlayabilecekleri av hayvanlarının tür, cinsiyet ve miktarları ile alınacak avlanma ücretleri belirlenmektedir.
Yaban ve av hayvanlarının popülasyonlarının her yıl izlenmesi, popülasyon artımlarının değerlendirilmesi, popülasyonların belirlenen yoğunluk seviyesine ulaşması sonucunda avına izin verilen saha ve sayılar ortaya çıkmaktadır. Avına izin verilen sayılar ve avına izin verilecek türlerde; üreme yeteneği düşmüş/düşme başlangıcında olan ya da hatalı trofeli, hastalıklı, sakat bireyler öncelikle dikkate alınmaktadır.
Bu çerçevede planlı avlanma ilkeleri doğrultusunda av organizasyonları yapılmaktadır. Organizasyonların yapıldığı sahalarda doğayı desteklemek amacıyla yıl boyunca koruma ve bilinçlendirme çalışmalarıyla usulsüz avcılığın önlenmesi, önüne geçilmesi Bakanlığımız yaban hayatıyla ilgili temel uygulamalarından birisidir.
Ülkemizdeki av turizmi kapsamında organizasyonlar kontrollü avcılığın göstergesidir. Bakanlığımızca koruma altına alınan ve sadece av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilen türlere kota verilmemesi sürdürülebilir avcılığın uygulanmasını engelleyecek, usulsüz avcılıkla ilgili sorunları da beraberinde getirecektir.
Yukarıda açıklandığı üzere av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanlar hakkında yapılan detaylı araştırma ve çalışmadan sonra miktar ve cinsiyeti belirlenmektedir. Av turizminden elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı da sürdürülebilir av yaban hayatı kapsamında yaban hayvanlarının korunması amacına hizmet etmesi için avlaklarda sahası bulunan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyeleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı yapılan işbirliği sonucu katılım payı olarak aktarılmaktadır.

Fot: Adıyaman ilinde yasal izinler alinarak yapilan bir av organizasyonudur. Adiyaman ilinde bu yıl sadece 13 yaban kecisi avına izin verilmistir.
Abd dahil bütün ülkelerde vatandaslarimiz av turizmi kapsaminda av organizasyonu yapmaktadırlar.

Product added to cart

Ücretsiz olarak erişim imkanı sağlayan bu uygulama sayesinde dilediğiniz yayına habere ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden İlk siz haberdar olmak için uygulamayı yükleyiniz..

Bi Tık Yeter…!