AVBİS AVLAK YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ

Koruma kontrol girişi için tıklayınız.

Avcı girişi için tıklayınız.

Dernek ve bayii girişi için tıklayınız.

AVBİS İl Müdürlükleri İletişim Numaraları

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ24 Ağustos 2016  ·AVLAK YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ (AVBİS) TALİMATII. Genel Kurallar1- 2016-2017 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararında ilan edilen genel ve devlet avlaklarında belirlenecek kotalar AVBİS’te  yer alır.

2- Genel ve devlet avlaklarında herhangi bir türe ait kotanın bitmesi durumunda, kotası biten türün o avlakta avlanması yasaklanır. Avlattırılan tüm türlerin kotalarının bitmesi durumunda ise MAK kararının 2. maddesinde belirtilen avlanma süreleri gözetilmeksizin o avlak ava kapatılır.

3- İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; MAK kararında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde AVBİS’ten “… avlağında avlanma izin belgesi” almak şartıyla, aynı kararda belirtilen avlanma süreleri içinde her gün kullanılabilir.

4- İlde ve ilçede avlanması yasak türler, o il ve ilçe sınırları içerisinde kalan ilan edilmiş devlet ve genel avlaklarında da avlanamaz.

5- AVBİS’e çevrimiçi (internet erişimi olmadığı yerlerde) ulaşamayan avcılara kotalar, talepleri halinde il şube müdürlüklerince AVBİS üzerinden verilir.

6- Genel Müdürlük bölge müdürlüklerini, bölge müdürlükleri il şube müdürlüklerini, il şube müdürlükleri de şeflikleri ve protokol yapılan dernekler ile bayileri sisteme tanımlar.

7- Avlanma izin kartı satışını yapan il şube müdürlükleri, protokol yapılan avcı dernekleri ve av bayileri; avlanma izin kartı bilgilerini, kart avcıya teslim edilmeden önce AVBİS’e girer.

8- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 20 nci maddesi kapsamında, av koruma kontrolüyle görevli ve yetkili birimler kontrol edecekleri genel veya devlet avlağındaki avlanacak avcıların listesini, http://www.milliparklar.gov.tr

 AVBİS adresinden il müdürlüklerinin vereceği kullanıcı adı ve şifreyle alır.

9- Avcı Avlakta Akıllı Mobil Cihaz Uygulaması (AVA), “AVA Avcı” ve “AVA Memur” olarak Google Play Store ile IOS’dan akıllı telefonlara indirilerek kullanılabilir. Bu programla, avcılar rezervasyon yapabilecek, av koruma görevlileri ise avlanacak avcıların listesini görebilecektir.

10- AVA’ya avcılar, T.C. kimlik numarası ve avcılık belgesi numarasını girerek memurlar ise AVBİS’e girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifreyle erişim sağlar. Avlaklara rezervasyon ise avlanma izin kartı numarasıyla yapılır.

11- 11.7.2003 tarihinden sonra verilen ceza bilgileri kesintisiz olarak AVBİS’e girilir.

12- AVBİS üzerinden nakil iş ve işlemi yapılan avcının dosyası ilk kayıt yeri olan il şube müdürlüğünde muhafaza edilir. Ayrıca avcının dosyasının naklinin yapıldığı il şube müdürlüğü de nakil dosyası gelen avcılar için yeni bir ek dosya açarak nakil dosyası gelenler klasörüne koyar.

II. Avlakların ve kotalarının AVBİS’e girişi

13- MAK kararı ekinde duyurulan avlaklarda av hayvanı gruplarına göre; avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri il şube müdürlüklerince AVBİS’e girilir.

14- Kota belirlenmeyen türlerden Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası ve saksağan türlerinin MAK kararında belirlenen gün ve limitler çerçevesinde avlanılmasına izin verilir. Bu türlerin adları “… avlağında avlanma izin belgesi” otomatik olarak görülecektir.

15- Avlakta avcı güvenliği, avlağın ve avlanılacak türün özellikleri dikkate alınarak, 100-250 ha’lık alanda 1 (bir) avcı avlanacak şekilde avlağa girecek günlük avcı sayısı il şube müdürlüğü tarafından belirlenerek AVBİS’e girilir. Sulak alan karakteri gösteren genel avlaklarda ise 30-100 ha’lık alanda 1 (bir) avcı avlanacak şekilde avlağa girecek günlük avcı sayısı il şube müdürlüğü tarafından belirlenerek AVBİS’e girilir.

16- Avlağa günlük girecek avcı sayısı belirlenirken; o ildeki avlanma izin kartı satışına, avlağa diğer illerden gelen avcı sayısına bakılarak, il dışından gelen avcılar için; en az %30,  en fazla % 70 olarak AVBİS’e giriş yapılır. Tereddüde düşüldüğünde Genel Müdürlükten görüş alınır. Dönem içerisinde il veya il dışından gelen avcılara tahsis edilen kotalardan herhangi biri bittiğinde, kullanılmayan kotalardan diğerine aktarımı yapılır.

17- Genel ve devlet avlaklarında; ikamet edilen ildeki her bir avlakta en fazla toplam 20 gün, il dışından gelen avcılar ise ülke genelindeki her bir avlakta en fazla toplam 10 gün olmak üzere il şube müdürlüğünce belirlenecek gün sayısınca avlanır. Sulak alan karakteri gösteren genel avlaklarında ise avlağın bulunduğu ilde ikamet eden avcılar için 40 gün, il dışından gelen avcılar için 25 gün olarak girilir ve avcılar bu gün sayılarınca avlanabilir.

18- Devlet ve genel avlaklarındaki kınalı keklik ve kum kekliği için belirlenen kotalar toplanarak keklik kotası olarak girilir.

19- MAK kararıyla çil keklik için günlük avlanma limiti 2 olarak belirlendiğinden, bu türün kotası ayrı olarak girilir.

20- Sulak alanları geçici süre kullanan su kuşları (su çulluğu, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kılkuyruk ve çıkrıkçın türleri) ile göçmen türlerde (bıldırcın, çulluk, üveyik ve tahtalı türleri) 11.06.2014 tarih ve 1011 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yıllık avlanma kotası uygulaması sona ermiştir. Ayrıca, boz kazın yıllık avlanma kotası hesaplanmaz.

21- Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş pakta, kaşıkgaga ve çıkrıkçın türleri (Toplam 6 olan avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk olabilir), ördek türü olarak AVBİS’e girişi yapılır.

22-  Ada tavşanı ve yaban tavşanının kotaları ayrı ayrı AVBİS’e girilir.

23- İl şube müdürlüğünce devlet ve genel avlaklarındaki kotaların “Yıllık İl Kotası” ve “Yıllık Ülke Kotası” olarak dağılımında 17. maddedeki avlağa avcı girişi yüzdeleri esas alınır.

24- Av turizminde yaban domuzuna olan talep değerlendirilerek yıllık yaban domuzu kotasının %5-40 oranında av turizminde kullandırılmak üzere tahsis edilir, geri kalan kota ise 17. madde göz önüne alınarak AVBİS’e girilir. Ayrıca, av turizminde kullanılmayan kotalar il geneli ve ülke geneli avcılarına kullandırılmak üzere AVBİS’e eklenir.

25- Av koruma ve kontrol çalışmalarında avcının AVBİS’ten “… avlağında avlanma izin belgesi” ile diğer belgeleri de kontrol edilir. “… avlağında avlanma izin belgesi” yanında olmayan avcıların ismi görevli tarafından listeden kontrol edilir.

26- Avcının avlanma izin kartının numarası sisteme giriş şifresidir.

27- Avcılar 2016-2017 av döneminde, ava gideceği günden bir önceki gün saat 24:00’e kadar ikinci bir avlaktan da kota alabilecektir. Avcılar MAK limitleri dahilinde izin almış olduğu genel veya devlet avlağında aynı gün içinde bir kanatlı ve bir memeli ya da iki kanatlı veya iki memeli av hayvanını avlayabilecektir. Avcının ikinci bir avlaktan izin alması durumunda, ilk avlakta almış olduğu türlerin dışında ki türler için  kota alabilecektir. Avcı iki avlak için izin almış ise ilk avlakta yapmış olduğu av sonucunda vurmuş olduğu av hayvanını araç bagajına koyduktan sonra izin almış olduğu ikinci bir avlağa geçebilecektir.

28- Avcı, gün içerisinde yalnızca iki avlakta avlanabilir.

29- Avcılar, sisteme 5 gün önceden giriş yaparak birbirini takip eden 2 gün için “… avlağında avlanma izin belgesi” alabilirler.

30- İl şube müdürlükleri protokol yapılan derneklerle AVBİS üzerinden avlanma izin kartı satışları hakkında bilgilendirme toplantısı yapar ve gerektiğinde teknik destek verir.

31- Avcının AVBİS üzerinden kota alabilmesiyle alakalı hazırlanan bilgilendirme http://www.milliparklar.gov.tr

 sayfamızda yayımlanmıştır.

32-  Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 03.08.2016 – 16.10.2016 döneminde avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir. Bu kişiler, yanlarında belgelerini bulundurmak zorundadır.

33-  Usta atmaca sertifikası olan atmaca avcıları bir sezonda en fazla 2 (iki) atmacayı MAK kararında belirlenen süreler çerçevesinde AVBİS’ten “… avlağında avlanma izin belgesi” almadan yakalayabilirler. Ancak sertifika sahibi bu avcılar atmacayla avlanmak istemeleri durumunda avcılık belgesi alarak avlanma izin ücretini ödedikten sonra AVBİS’ten “… avlağında avlanma izin belgesi” almak zorundadır.

34-   Usta atmacacı sertifikasına sahip avcılar, yurtdışından CITES belgesi ile getirmiş oldukları gökdoğan (Falco peregrinus) ve çakırkuşu (Accipiter gentilis) ile 2016-2017 Merkez Av Komisyonu kararı çerçevesinde avına izin verilen kuş türlerini günlük avlanma limitlerine ve zamanına uyarak “… avlağında avlanma izin belgesi” alarak avlayabilirler. Bu kişilerin avcılık belgesi alarak avlanma izin ücretini ödemeleri zorunludur. Ülkemiz doğasından bu türlerin (gökdoğan ve çakırkuşu ) alınması ve alınan bu türlerle avcılık yapılması yasaktır.

35-  AVBİS’te avcı sayfasına bilgi amaçlı “Geri Bildirim Formu” eklenmiştir

Avbis Giriş

https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Link/25/Avbis

Avbis Mobil Uygulama

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilion.avaavci&hl=tr

– 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre avcılık belgesi almış avcılara yöneliktir.
– Avcı online olarak rezervasyon yaptırabilir ve iptal ettirebilir.
– Avcının izin aldığı avlakta olup olmadığını online ve offline olarak belirtir.
– Aldığı iznin görüntüsünü izin belgesi olarak kontrolde memura gösterebilir.
– Haber, duyuru ve etkinlikler ile bilgi sahibi olabilir.
– Acil durumlarda yardım talebinde bulunabilir.
– Yangın, kaçak avcı ve biyokaçakçılık konularında ihbar hattı olarak kullanabilir.
– Avcı, avcıları ilgilendiren her türlü dokümana ulaşabilir.
– Avcılar bilmek istedikleri her konuda bilgi talebinde bulunabilir her konuda bilgi talebinde bulunabilir.

Product added to cart

Ücretsiz olarak erişim imkanı sağlayan bu uygulama sayesinde dilediğiniz yayına habere ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden İlk siz haberdar olmak için uygulamayı yükleyiniz..

Bi Tık Yeter…!