Avcılık Belgesi Harçları, Yivsiz Tüfek Harçları, Silah Taşıma ve Silah Bulundurma Harçları – Resmi Gazete 13 Temmuz 2023

Avcılık Belgesi Harçları, Yivsiz Tüfek Harçları, Silah Taşıma ve Silah Bulundurma Harçları – Resmi Gazete 13 Temmuz 2023

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 93) Yeni Belirlenen Avcılık Belgesi Harçları

Yeni Belirlenen Avcılık Belgesi Harçları
Amaç ve kapsamMADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarların ilan edilmesidir.

13 Temmuz 2023 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 32247
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 93)
Amaç ve kapsamMADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarların ilan edilmesidir.
Harç miktarlarının hesaplanmasıMADDE 2- (1) Söz konusu Kararın 1 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.(2) Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
YürürlükMADDE 3- (1) Bu Tebliğ 8/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YürütmeMADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Eki için tıklayınız 

Avcılık belgesi avcı derneklerine dahil olanlardan 1.516,35 her yıl için

Avcılık belgesi avcı derneklerine dahil olmayanlardan 1.657,20 her yıl için

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 268.05

2023 Avlanma İzin Ücret Tarifesi Avcılık Belgesi Harç bedeli

leave your comment


E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rea">